Co nabízíme

Příprava na přijímací zkoušky

na 4, 6 a 8letá gymnázia 

Chcete své dítě co nejlépe připravit na přijímací zkoušky na gymnázium či jinou střední školu? Upřednostňujete menší skupinku dětí s možností individuálního přístupu s důrazem na detailní procvičení problematických úloh? Prostředí, kde dotazy, vlastní názory a připomínky jsou vítány? Příjemné lektory praktikující nový přístup, který bude děti bavit? Různé možnosti postupů a hledání toho nejrychlejšího? Zkoušky testů "nanečisto" a tipy na přípravu i řešení? Pak jste u nás na správném místě!

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokryly požadavky jednotné přijímací zkoušky. Vycházíme ze specifikace požadavků, zveřejněné společností CERMAT a ze všech dosavadních testů. Stručně shrneme teorii a upozorníme na nejvíc problematické oblasti. Procvičíme společně typové úlohy, vysvětlíme postup řešení a při každé lekci si budou žáci řešit cvičný test z látky, kterou jsme dosud probrali. 

individuální kurz - 20 lekcí

(pro 1-2 děti)


termín a délka lekce dle dohody

cena 450 Kč/60min/dítě resp. 700 Kč/60 min/ 2 děti

Metodika stejná jako u skupinových kurzů s větší možností individuálního přístupu a při stejném čase obvykle procvičení více úloh.

individuální hodiny
(pro 1-2 děti)


termín, délka a četnost lekcí dle dohody 


cena 500 Kč/60min/dítě resp. 750 Kč/60 min/ 2 děti

Příprava dítěte čistě dle požadavku rodičů a dítěte, ať už na přijímací testy, na písemnou práci, zkoušku, doučování

Kromě českého jazyka a matematiky také fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, jazyky...

skupinový kurz - 40 vyučovacích hodin (pro 3-10 dětí)

vyučovací hodina trvá 45 min, každá lekce má 2 vyučovací hodiny

termín: 

8-letá gymnázia ČJ+MA            

úterý 16:00 - 17:30 (kód kurzu 501)

čtvrtek 15:00 - 16:30 (kód kurzu 502)

 sobota 8:30 - 10:00 (kód kurzu 503)

4-letá gymnázia ČJ+MA            

pondělí 15:00 - 16:30 (kód kurzu 901) 

středa 16:00 - 17:30,   (kód kurzu 902)

sobota 10:15 - 11:45 (kód kurzu 903)

6-letá gymnázia ČJ+MA

čtvrtek 17:00 - 18:30 (kód kurzu 701)

další termíny dle možnosti skupiny (např. parta spolužáků ap.)

cena 5900 Kč/kurz - dítě

procvičení všech požadovaných oblastí učiva dle podkladů CERMAT, zaměření na nejvíce problematické úlohy, nejčastější chyby, typové příklady..., informace o podobě testu a průběžné procvičování zápisu řešení, podklady pro dobrovolnou domácí přípravu, písemné hodnocení průběžných testů a celkových výsledků žáka a doporučení k procvičování.