Co nabízíme

Příprava na přijímací zkoušky

na 4, 6 a 8letá gymnázia a SŠ s maturitou

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokryly požadavky jednotné přijímací zkoušky. Vycházíme ze specifikace požadavků, zveřejněné společností CERMAT a ze všech dosavadních testů. Stručně shrneme teorii a upozorníme na nejvíc problematické oblasti. Procvičíme společně typové úlohy, vysvětlíme postup řešení a při každé lekci si budou žáci řešit cvičný test z látky, kterou jsme dosud probrali. 

individuální kurz - 20 lekcí

prezenční nebo on-line

(pro 1-2 děti)

termín a délka lekce dle dohody

cena 500 Kč/60min/dítě resp. 800 Kč/60 min/ 2 děti*)

Metodika stejná jako u skupinových kurzů s větší možností individuálního přístupu a při stejném čase obvykle procvičení více úloh.

 cena platná pro objednávky došlé do 30.6.2022

Formulář pro zájemce

individuální doučování
termín, délka a četnost lekcí dle dohody 

(časové možnosti viz individuální kurz, možné i on-line)

cena 500 Kč/60min/dítě resp. 800 Kč/60 min/ 2 děti')

Příprava dítěte čistě dle požadavku rodičů a dítěte, ať už na přijímací testy, na písemnou práci, zkoušku, doučování. Kromě českého jazyka a matematiky také fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, jazyky...

* cena platná pro objednávky došlé do 30.9.2022

skupinový prezenční kurz - 40 vyučovacích hodin (pro 3-10 dětí)

vyučovací hodina trvá 45 min, každá lekce má 2 vyučovací hodiny
on-line kurzy viz iprijimacky.cz

cena 7000 Kč/40 vyučovacích hodin (tj. 175 Kč/ vyuč. hodinu 45min)

Procvičení všech požadovaných oblastí učiva dle podkladů CERMAT, zaměření na nejvíce problematické úlohy, nejčastější chyby, typové příklady..., informace o podobě testu a průběžné procvičování zápisu řešení, podklady pro domácí přípravu, průběžné hodnocení výsledků žáka a doporučení k procvičování. Lekce se střídají jeden týden M, další týden ČJ.              

 8-letá gymnázia ČJ + MA  

pondělí 13:30 - 15:00 (kód kurzu 501)  
pondělí 15:00 - 16:30 (kód kurzu 506) - nově přidáno

úterý 14:30 - 16:00 (kód kurzu 502)  - OBSAZENO

středa 14:30 - 16:00 (kód kurzu 503)  

čtvrtek 15:00 - 16:30 (kód kurzu 504

pátek 14:00 - 15:30 (kód kurzu 505


4-letá gymnázia a SŠ s maturitou  ČJ+MA            

úterý 17:30 - 19:00 (kód kurzu 901)

středa 16:00 - 17:30  (kód kurzu 902) - OBSAZENO

čtvrtek 16:30 - 18:00 (kód kurzu 903)

pátek 15:30 - 17:00 (kód kurzu 904


6-letá gymnázia ČJ+MA

úterý 16:00 - 17:30 (kód kurzu 701

další termíny dle možnosti skupiny (např. parta spolužáků ap.)

cena 7000 Kč/kurz - dítě

On-line kurzy

Pokud žádný z těchto kurzů nevyhovuje, nabízíme také on-line kurzy

více na iprijimacky.cz