Co nabízíme

Příprava na přijímací zkoušky

na 4, 6 a 8letá gymnázia 

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokryly požadavky jednotné přijímací zkoušky. Vycházíme ze specifikace požadavků, zveřejněné společností CERMAT a ze všech dosavadních testů. Stručně shrneme teorii a upozorníme na nejvíc problematické oblasti. Procvičíme společně typové úlohy, vysvětlíme postup řešení a při každé lekci si budou žáci řešit cvičný test z látky, kterou jsme dosud probrali. 

individuální kurz - 20 lekcí

(pro 1-2 děti)

termín a délka lekce dle dohody

cena 450 Kč/60min/dítě resp. 700 Kč/60 min/ 2 děti

Metodika stejná jako u skupinových kurzů s větší možností individuálního přístupu a při stejném čase obvykle procvičení více úloh.

Formulář pro zájemce

skupinový kurz - 40 vyučovacích hodin (pro 3-10 dětí)

vyučovací hodina trvá 45 min, každá lekce má 2 vyučovací hodiny

procvičení všech požadovaných oblastí učiva dle podkladů CERMAT, zaměření na nejvíce problematické úlohy, nejčastější chyby, typové příklady..., informace o podobě testu a průběžné procvičování zápisu řešení, podklady pro domácí přípravu, průběžné hodnocení výsledků žáka a doporučení k procvičování.                 

 8-letá gymnázia ČJ+MA  

pondělí 13:30 - 15:00 (kód kurzu 505)-OBSAZENO  

úterý 14:30 - 16:00 (kód kurzu 506)- poslední 1 místo

úterý 16:00 - 17:30 (kód kurzu 501) - poslední 1 místo

středa 14:00 - 15:30 (kód kurzu 504) - OBSAZENO

čtvrtek 15:00 - 16:30 (kód kurzu 502) - poslední 1 místo

 sobota 8:30 - 10:00 (kód kurzu 503)OBSAZENO

4-letá gymnázia ČJ+MA            

pondělí 15:00 - 16:30 (kód kurzu 901) - OBSAZENO

středa 16:00 - 17:30,   (kód kurzu 902) - OBSAZENO

sobota 10:15 - 11:45 (kód kurzu 903) - OBSAZENO

6-letá gymnázia ČJ+MA

čtvrtek 17:00 - 18:30 (kód kurzu 701)- poslední 2 místa

další termíny dle možnosti skupiny (např. parta spolužáků ap.)

cena 6000 Kč/kurz - dítě

individuální hodiny
termín, délka a četnost lekcí dle dohody 


cena 500 Kč/60min/dítě resp. 750 Kč/60 min/ 2 děti

Příprava dítěte čistě dle požadavku rodičů a dítěte, ať už na přijímací testy, na písemnou práci, zkoušku, doučování. Kromě českého jazyka a matematiky také fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, jazyky...