Důležité informace

Termíny zkoušek


řádné termíny

čtyřleté obory  -zatím nejsou známy

víceletá gymnázia - zatím nejsou známy

náhradní termíny

všechny obory - zatím nejsou známy

Zjistěte kritéria


Do 31. ledna 2020 musí být zveřejněna kritéria pro přijetí na webu škol.

Jakou váhu má prospěch ze základní školy? Získáte body navíc za účast v soutěžích nebo olympiádách? Je nutný posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře? Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), střední škola může kromě jednotných testů vypsat i vlastní přijímací zkoušku.

Všechny školy pořádají dny otevřených dveří, doporučujeme je navštívit.

Proč podávat dvě přihlášky?


Uchazeči, kteří podají v 1. kole dvě přihlášky, mohou konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech. Do celkového výsledku se započte vždy lepší výsledek z jednotlivých testů z matematiky a češtiny.