Důležité informace

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou)

do 30. 11. 2018

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno

2. 1. - 15. 1. 2019 (umělecké školy)

2. 1. - 15. 2. 2019 (gymnázia se sportovní přípravou)

15. 1. - 31. 1. 2019 (konzervatoře)

Jednotná přijímací zkouška se nekoná do oborů skupiny 82 - umění a užité umění 


Přihlášky na ostatní SŠ

do 1. 3. 2019 (už musí být doručeny na danou střední školu) -

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

termín: úterý 14. dubna 2020

termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

termín: čtvrtek 16. dubna 2020

termín: pátek 17. dubna 2020

Náhradní termín (všechny obory):

termín: středa 13. května 2020

termín: čtvrtek 14. května 2020 

Zjistěte kritéria

Do 31. ledna 2020 musí být zveřejněna kritéria pro přijetí na webu škol.

Jakou váhu má prospěch ze základní školy? Získáte body navíc za účast v soutěžích nebo olympiádách? Je nutný posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře? Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), střední škola může kromě jednotných testů vypsat i vlastní přijímací zkoušku.
Všechny školy pořádají dny otevřených dveří, doporučujeme je navštívit.


Proč podávat dvě přihlášky?

Uchazeči, kteří podají v 1. kole dvě přihlášky, mohou konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech. Do celkového výsledku se započte vždy lepší výsledek z jednotlivých testů z matematiky a češtiny.