Test z matematiky pro žáky 9.tříd

Originální test z matematiky obsahově i graficky podobný ostrým testům CERMAT určený žákům, kteří se hlásí na 4-letá gymnázia nebo střední školy s maturitou. Obsahuje zadání, záznamový arch a klíč řešení.

300,00 Kč