Zkoušky nanečisto 

Pojďte si vyzkoušet atmosféru skutečné zkoušky bez stresu z toho, jak to dopadne!

Zjistěte ještě před samotnou zkouškou, v jakých úlohách chybujete a co je ještě třeba procvičit!

Zjistěte, jak jste na tom v porovnání s ostatními, kteří si u nás také vyzkoušejí zkoušky nanečisto!

SPOLEČNÉ ON-LINE TESTOVÁNÍ

I když nám doba nepřeje, můžete i tak zažít atmosféru s lehkou dávkou stresu a přitom v bezpečí domova při společném on-line testování! TERMÍNY viz níže

Stejný test, stejný čas zahájení a ukončení * Anonymní porovnání výsledků * On-line lekce s postupem řešení a možností klást otázky

  • zjistěte ještě před samotnou zkouškou, v jakých úlohách chybujete a co je ještě třeba procvičit!
  • zjistěte, jak jste na tom v porovnání s ostatními, kteří si u nás také vyzkoušejí zkoušky nanečisto!

Naše testy jsou vytvořeny týmem lektorů a spolupracovníků dle specifikace požadavků společnosti CERMAT
a odpovídají skutečným testům jak po obsahové, tak formální stránce (včetně záznamových archů pro zapisování správných odpovědí)

Účast na on-line přijímačkách nanečisto. Cena zahrnuje zaslání 1 unikátního testu z ČJ a MA, záznamový arch a klíč řešení, Body budou zaneseny do tabulky, v níž každý účastník bude zobrazen pod svým číslem.

Všichni účastníci se mohou zúčastnit on-line lekce, kde se zájemci seznámí s postupem při řešení jednotlivých úloh včetně možnosti zapojení do diskuse.


CENA ZA JEDEN TERMÍN ON-LINE 500,- (Matematika + Český jazyk) zakoupíte zde

 Cena zahrnuje zaslání 1 unikátního testu z ČJ a MA, záznamový arch a klíč řešení, body budou zaneseny do tabulky, v níž každý účastník bude zobrazen pod svým číslem.

Všichni účastníci se mohou potom zúčastnit on-line lekce, kde se zájemci seznámí s postupem při řešení jednotlivých úloh včetně možnosti zapojení do diskuse.


TERMÍNY 

připravujeme

V každém termínu je odlišné zadání testů. Testy připravují naši lektoři, striktně vycházejí z požadavků CERMAT tak, aby co nejvíce odpovídaly testům jednotné přijímací zkoušky. 


foto z březnových Zkoušek nanečisto 

CENY:

Cena : 500Kč oba testy (ČJ i MA), případně 300 Kč za jeden test M nebo ČJ)

Výstupy: účastníci zkoušky obdrží bodové ohodnocení, příp. doporučení pro další přípravu, anonymní pořadí v porovnání s ostatními účastníky testu v dané věkové kategorii a budou mít možnost nahlédnout do svého testu

Kdo: zkouška je určena pro žáky 5., 7. a 9. tříd, podmínkou pro účast na zkoušce je registrace prostřednictvím tohoto formuláře:

Poznámka: V případě, že se zkoušky nanečisto nebudou moci z důvodu koronavirových opatření v termínu konat, bude buď přidán náhradní termín nebo se budou zkoušky konat on-line.